Paper Province väljer TakeOff som produktionsbolag.

Vi är mycket glada och stolta över att kunna berätta att vi tecknat ett ramavtal gällande filmproduktion med organisationen Paper Province. Vårt anbud placerade sig högst upp i rankingen av de inkomna anbuden.

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi och ägs av drygt 100 medlemsföretag. Organisationen arbetar för att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt samhälle, genom att hjälpa sina medlemmar att utveckla hållbara lösningar kopplade till skogen. 

Paper Province känns som en perfekt matchning för oss tanke på vår erfarenhet av filmer om en fossilfri framtid, samt alla de produktioner vi gjort genom åren åt skogs-, pappers- och förpackningsindustrin.

Paper Province skriver i utvärderingen av vårt anbud: 

”Arbetsproverna visar särskilt väl en målgruppskännedom som Paper Province ser som ett kvitto på att TakeOff kan säkerställa att Paper Province budskap kan tas emot av avsedda målgrupper med olika förkunskap”.

Vi på TakeOff tackar för förtroendet och ser fram emot alla kommande filmprojekt tillsammans med våra nya vänner.


info@takeoff.se | +46 (0)19 15 03 25 | Gamla vägen 5G, 702 27 Örebro