Tillsammans med VVS branschens yrkesnämnd har vi tagit fram utbildningsfilmer för mellanstadiebarn. Syftet är att sprida kunskap i lägre åldrar för att bidra till framtidens kompetensförsörjning. Den här filmen handlar om vatten. Filmen tar upp flera ämnen utifrån gällande läroplan och det finns även en tillhörande lärarhandledning.

Utbildningsfilmer ska vara underhållande och pedagogiska – framför allt om de vänder sig till barn! Det har vi försökt lyckats med i den här filmen som handlar om värme och uppvärmning. Den tar upp flera ämnen utifrån gällande läroplan och det finns även en tillhörande lärarhandledning.