TID ÖREBRO berättar om Örebros utveckling från 1908 fram till 2015. Med hjälp av unika arkivbilder tagna i början av förra seklet får vi ta del av hur stadens centrala delar såg ut innan centralpalatset var byggt, då hästar och vagnar dominerade gatubilden. Naturligtvis finns också sko- och kexindustrin representerat men även filmklipp som visar hur till exempel Ladugårdsängen växte fram. Med helt nytagna film- och stillbilder visar filmen tydligt hur miljöer och bebyggelsen har förändrats och ibland varsamt bevarats. 

Filmen producerades och finansierades av TakeOff med bidrag från Behrn Fastigheter AB, Jubileumsfonden Örebro 750 år och Svenska Kammarorkestern. 

Under 2015 såg över 20 000 Örebroare filmen på Länsmuseet i Örebro.

Filmen i sin helhet finns att köpa på Lindhska Bokhandeln i Örebro.