Skogsindustriernas kampanj Framtidsresan syftar till att rekrytera nya medarbetare till svensk skogsnäring. Vi fick uppdraget att i filmer presentera några av de många yrken som finns inom skogsindustrin. Det blev allt från skogsmaskinsförare till förpackningsingenjörer. Filmerna används idag av Skogsindustrierna i deras pågående rekryteringsarbete.