Stålkoncernen Ovako byggde våren 2015 en ny stränggjutningsmaskin i Smedjebacken. Vi fick uppdraget att med film dokumentera processen och låta de inblandade aktörerna dela med sig av sina erfarenheter och förhoppningar. Filmen används idag av Ovako bl.a. internt för att stärka sammanhållningen hos medarbetarna och externt mot befintliga och presumtiva kunder för att visa på vad den nya investeringen innebär i förhöjd kvalitet och utökat utbud.