En film om den svenska nationens beredskap mot olyckor och incidenter med farliga ämnen.

Uppdragsgivare var Samverkansområdet Farliga Ämnen, SOFÄ, som består av ett 20-tal myndigheter. Förutom manus, inspelning och postproduktion var vi projektansvariga och drev uppdraget med internatmöten under ett drygt år. Till filmen finns ett fördjupningsmaterial med tillhörande trycksak.

Produktionen belönades med en World Media Silver Award 2015. TakeOff ansvarar för marknadsföringen av materialet som bland annat kan rekvireras från Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap, MSB.

Vill du veta mer? Kontakta oss