Hur ser framtidens energiteknik ut? Stålindustrins branschorganisation gav oss förtroendet att åka till norra Kanada för att leta efter svaret i det arktiska samhället Cambridge Bay.

Filmen används av Jernkontoret i bl.a. marknadsförings- och rekryteringssammanhang.