Länsstyrelsen i Örebro län ansvarade för ett nationellt jämnställdhetsprojekt. Det är Malin handlar om lika vilkor för tjejer och killar och om våra fördomar. Filmen har visats på bland annat på bio.