Att producera beställningsfilm kräver mer än teknisk kompetens. Det handlar om att analysera en kunds särskilda behov och förutsättningar. Och att utifrån det erbjuda den mest effektiva lösningen.

Detta är kärnan i vår verksamhet. Därför är vi inte i första hand ett filmproduktionsbolag som levererar filmer – vi är framför allt ett kunskapsföretag som i samarbete med våra kunder hittar de bästa formerna för att nå ut med ett budskap.

I över trettio år har vi producerat film och annat kommunikationsmaterial åt näringsliv, myndigheter och organisationer. Det gör oss till ett av Sveriges mest erfarna och betrodda produktionsbolag. Det visar sig i bestående samarbeten med våra kunder, högsta kreditbetyg och internationella filmpriser som vi vunnit för vår dramaturgi och vårt formspråk.

Priser vi vunnit med våra kunder

 • 2016 - World Media Festival Hamburg - Silver - Atlas Copco SECOROC - "It's Usually Fine"

 • 2016 - World Media Festival Hamburg - Silver - Documentary 

 • 2015 - World Media Festival Hamburg - Gold  - SSC - "Help Earth Benefit From Space"

 • 2015 - World Media Festival Hamburg - Silver - 21 government agencies - "National Preparedness"

 • 2011 - World Media Festival Hamburg - Silver - Atlas Copco - "Sustainable Productivity Thru Industrial Design"

 • 2009 - World Media Festival Hamburg - Gold - SSAB - "About A Strong Choice"

 • 2008 - World Media Festival Hamburg - Gold - SSAB - "Let's Go"

 • 2007 - World Media Festival Hamburg - Gold - Stora Enso Kvarnsveden- "Paper Movement"

 • 2005 - World Media Festival Hamburg - Gold - 21 government agencies - "Radiation Infectious Agents Poisons"

 • 2004 - New York festivals - Finalist Winner - Örebro Promotion/Örebro Commune - "Stretch Out Your Arms"

 • 2003 - Guldklappan - 1:a pris - Örebro promotion/Örebro Kommun -  "Tänj ut ditt steg"

 • 2000 - Guldklappan - 3:e pris - Vägverket - "Det plötsliga stoppet"

 • 1998 - Guldklappan - 2a pris - Högskolan i Örebro  - "Universitetet nästa"

 • 1997 - Guldklappan - 3 pris - BOC Ohmeda AB -"A Preventive Approach To Phlebitis"

 • 1995 - Guldklappan - 3e pris - Högskolan i Örebro - "Blod, Svett och råttgift"

 • 1993 - Guldklappan - 2:a pris - Banverket -"Electric Shock"